Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
08-11-2023 3 min. Leestijd

Project Smart Shipping van start in de regio Drechtsteden

Op donderdag 25 oktober werd de 'Workshop Smart Shipping Drechtsteden' georganiseerd door het projectteam Smart Shipping Drechtsteden in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Smart Shipping is het digitaliseren en verregaand geautomatiseerd varen op zee en binnenwateren. Dat biedt een belangrijke uitkomst voor een duurzame en efficiënte logistiek over het water. Niet alleen levert de inzet van Smart Shipping een bijdrage aan vermindering van brandstofverbruik en emissies, het resulteert ook in een grote inzetbaarheid van schepen en verlaging van de kosten in de maritieme sector. Tijdens de eerste workshop kwamen verschillende systeemontwikkelaars, scheepsbouwers, scheepseigenaren, onderwijs én overheid bijeen om te praten over een autonoom varende binnenvaartvloot in de regio Drechtsteden.


Smart Shipping Drechtsteden wil autonoom varen naar de regio Drechtsteden brengen vanwege drie belangrijke elementen. Allereerst is de maritieme sector, waaronder de scheepsbouw en scheepvaart, van groot belang voor de regio Drechtsteden. De regio behoort tot de Europese Top 3 van de maritieme innovatiedistricten. Daarbij speelt de geografische ligging een belangrijke rol, gezien het feit dat de regio wordt omringd door de drie rivieren en de havens. Bovendien werkt een belangrijk deel van de beroepsbevolking in de maritieme sector, met diverse startups, scale-ups, mkb én internationale topbedrijven. Binnen het project Smart Shipping Drechtsteden werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid samen. Vanuit het bedrijfsleven zijn onder andere Seafar, Shipping Technology, Smart Ship en Viking Life aangehaakt. In samenwerking met TNO, Dordrecht Academy en de overheid zetten zij zich in om de ontwikkelingen voor autonoom varen in de regio op gang te brengen én te versnellen.

Op donderdag 25 oktober werd de 'Workshop Smart Shipping Drechtsteden' georganiseerd door het projectteam Smart Shipping Drechtsteden in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

PROGRAMMA WORKSHOP

Tijdens de aftrap van het project is geïnventariseerd welke bestaande technologie beschikbaar is en wat benodigd is om stappen te kunnen zetten op het gebied van autonoom varen. Uiteindelijk moet dit leiden tot de realisatie van een Shore Control Centre (SCC) in de regio Drechtsteden, van waaruit schepen bestuurd kunnen worden op afstand, vanaf de wal. Zo gaf het Vlaamse bedrijf Seafar een presentatie over de mogelijkheden rondom een Shore Control Centre. Seafar heeft een Shore Control Centre in Antwerpen en is daarom gevraagd om expertise en inbreng te leveren. Het bedrijf onderzoekt of het mogelijk is om een Shore Control Centre te realiseren in de regio Drechtsteden. 

smart shipping

Naast het vestigen van een Shore Control Centre, heeft de projectgroep Smart Shipping Drechtsteden de ambitie om een Fieldlab te vestigen in de regio, waar de nieuwste technieken op het gebied van autonoom varen worden getest. Ook werd in de bijeenkomst het belang van wet- en regelgeving benadrukt. In aanvulling daarop worden tijdens de vervolgsessies regelgevers zoals Rijkswaterstaat en andere partijen betrokken. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt wat juridisch gezien (on)mogelijk is op het gebied van autonoom varen. 


OPLEIDEN VAN TALENTEN

Dordrecht Academy vervult de rol als penvoerder voor het project Smart Shipping Drechtsteden. Het project wordt gefinancierd vanuit het MKB-Katalysatorfonds. De onderwijsinstelling vindt het belangrijk om mee te gaan in de laatste technologische ontwikkelingen. Ook zullen studenten van Dordrecht Academy onderzoek doen en meewerken binnen projecten van Smart Shipping Drechtsteden. Daarmee wil Dordrecht Academy de studenten opleiden voor de beroepen van de toekomst. De nieuwe, autonome manier van varen zal andere eisen stellen van het toekomstige personeel in de sector. Naast het opleiden van talenten voor de vraag op de regionale arbeidsmarkt, wil de projectgroep Smart Shipping Drechtsteden ook inspelen op het aantal beschikbare mensen in de maritieme sector. Autonoom varen vormt hierin een belangrijke oplossing, doordat er weinig tot geen menselijke inbreng benodigd is.

 

INTERESSE IN AUTONOOM VAREN

Het autonoom varen is voor bedrijven in de regio Drechtsteden een belangrijk thema. Remco Pikaart (eigenaar Shipping Technology): ''Bij Shipping Technology ligt onze focus op smart shipping. Het vormt de kern van onze visie. Door geavanceerde technologieën, zoals het inzetten van onze ST Brain en de ST Autonomous Lane Assist, dragen we bij aan de transformatie naar een intelligente, veiligere en meer duurzame maritieme toekomst. Onze betrokkenheid bij het Smart Shipping Drechtsteden project biedt ons de gelegenheid om bij te dragen aan de thema's die wij essentieel vinden voor de toekomst van de scheepvaart.'' Naast de deelnemende bedrijven en partijen, heeft de projectgroep de ambitie om de groep komende periode uit te breiden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich hiervoor aanmelden via onderstaande gegevens.

NEEM CONTACT OP

Is uw bedrijf geïnteresseerd in autonoom varen? Neem dan contact op met penvoerders Erik van der Lichte (  erik.van.der.lichte@hogeronderwijsdrechtsteden.nl) van Dordrecht Academy of Arjen de Jong (  arjen@blue-dutch.com).Over Smart Delta Drechtsteden


Binnen Smart Delta Drechtsteden werken overheid, onderwijs en bedrijfsleven slim samen aan een toekomstbestendige regio Drechtsteden. Innovatie, een goed vestigingsklimaat en goed opgeleide mensen zijn daarbij belangrijk. Op het gebied van innovatie zijn ondersteunende initiatieven als de Duurzaamheidsfabriek, de Maakfabriek en MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem (voorheen MKB-Katalysatorfonds) in het leven geroepen om de innovatiekracht van de regio te vergroten en te versterken. 


LEES MEER OVER HET THEMA

Smart shipping

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen aan de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit. Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief met tips, nieuws en fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina