Spring naar inhoud

Overzicht innovaties

Eén van de voorgangers van de MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem was het MKB-katalysatorfonds. Het MKB-katalysatorfonds was beschikbaar van 2016 tot en met 2023. De nieuwe regeling is opgezet met eenzelfde doel: het stimuleren van innovaties onder startende ondernemers én mkb-ondernemers in de regio.


Vanuit het MKB-Katalysatorfonds hebben onderstaande bedrijven afgelopen jaren een subsidie ontvangen voor hun innovatie. Alle projecten die per 2024 van start zijn gegaan, vallen onder de nieuwe MKB-Innovatieregeling Drechtsteden-Gorinchem.
 
*Alle aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en de toewijzing van de bijdrage gebeurt op basis van het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. 

SeaBubbles Netherlands | Innovatieve draagvleugel voor watertaxi’s

Het innovatieve bedrijf SeaBubbles Netherlands heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Eind 2022 ontving het bedrijf een subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds, onderdeel van Smart Delta Drechtsteden. Hiermee kon SeaBubbles Netherlands een prototype ontwikkelen voor een innovatieve draagvleugel van watertaxi’s. Inmiddels heeft SeaBubbles het prototype getest bij het onderzoekscentrum Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en een pilot gedraaid op het meer van Annecy in Frankrijk. Ook is de draagvleugelboot gepresenteerd aan het Nederlandse publiek tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam van 1 t/m 3 september 2023.


Watertaxi Seabubbles Netherlands


Het innovatieve bedrijf SeaBubbles Netherlands heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. Eind 2022 ontving het bedrijf een subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds, onderdeel van Smart Delta Drechtsteden. Hiermee kon SeaBubbles Netherlands een prototype ontwikkelen voor een innovatieve draagvleugel van watertaxi’s. Inmiddels heeft SeaBubbles het prototype getest bij het onderzoekscentrum Maritiem Research Instituut Nederland (MARIN) en een pilot gedraaid op het meer van Annecy in Frankrijk. Ook is de draagvleugelboot gepresenteerd aan het Nederlandse publiek tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam van 1 t/m 3 september 2023.

Planning en blik op de toekomst

De komende periode wil SeaBubbles Netherlands belangrijke stakeholders en het publiek uit de regio Drechtsteden de gelegenheid geven om een unieke ervaring op te doen met de vijfpersoons boot. Daarnaast wordt de software verder geperfectioneerd met de resultaten afkomstig uit de test. De komende kwartalen zullen extra testen plaatsvinden om de boot geheel autonoom te laten varen. Parallel daaraan heeft het bedrijf de ambitie om een nieuwe, grotere passagiersboot te ontwerpen en te bouwen. Maurice van der Meché: "Het zou mooi zijn als we dit project opnieuw met regionale partijen en subsidies verder vorm kunnen geven, zoals de subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds en de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Op deze manier kunnen we blijven innoveren en varen we met de nieuwste technieken aan boord, die onze filosofie ondersteunen."

Lees meer


MDIM Ingenieurs | Wavehexapod

MDIM Ingenieurs heeft de Wavehexapod gerealiseerd met subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. De innovatie is tot stand gekomen in de Duurzaamheidsfabriek. De innovatie, die energie opwekt door de beweging van golven op zee, is in samenwerking met meerdere bedrijven binnen en buiten de regio.


Bekijk de video om hier meer over te weten te komen!


Meer informatie


EDORADO | Nieuwe elektrische speedboot: 8S

Edorado 8S

Na bijna zeven jaar van intensief onderzoek en innovatie presenteerde het in Dordrecht gevestigde Edorado hun nieuwe elektrische speedboot tijdens het Cannes Yachting Festival in september. De zogeheten 8S vormt een parel op het gebied van innovatie én duurzame mobiliteit. De boot is bijna 8,5 meter lang en vaart met behulp van elektrische aandrijftechnologie en een actief draagvleugelsysteem. Het resultaat? Een duurzaam, emissievrij vaartuig dat over het water vliegt. Godert van Hardenbroek, oprichter én CEO van Edorado, vertelt hoe samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de regio Drechtsteden hierin het verschil maakt.

SAMENWERKING IN DE REGIO DRECHTSTEDEN

Van Hardenbroek onderstreept het belang van een goede samenwerking met diverse partijen, bij de ontwikkeling van de 8S. "In 2016 hebben we een subsidie gekregen vanuit het MKB-Katalysatorfonds, onderdeel van Smart Delta Drechtsteden, om daarmee een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Ook hebben we een subsidie ontvangen om een prototype te bouwen. Naast deze subsidies hebben we de afgelopen jaren nauw samengewerkt met het ROC Da Vinci College en de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Zo hebben verschillende studenten van het Da Vinci College meegewerkt aan dit project, waarbij ze direct nieuwe vaardigheden konden leren. Eén student daarvan is inmiddels in vaste dienst en drie studenten werken naast hun studie bij Edorado. Dat is een mooie ontwikkeling om te zien. Zij kunnen hun opgedane kennis hier direct toepassen in de praktijk. Mede dankzij de ruimte die de Duurzaamheidsfabriek aan ons faciliteerde en het vertrouwen dat we kregen vanuit de overheid en het onderwijs, hebben wij een aantal jaar geleden de keuze gemaakt om ons te vestigen in de regio Drechtsteden. De regio vormt naar mijn idee dan ook een vruchtbare bodem voor nieuwe innovaties in de maritieme sector. Dat zit hem in de mensen, de cultuur, de bereikbaarheid én natuurlijk het water waardoor we omringd worden."


Lees meer


RUBBER DESIGN | Dynamische testbank

Rubber Design dynamische testbank
Rubber Design ontving in 2020 subsidie van het MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden. 

Rubber Design ontwikkelt samen met DMO (Defensie Materieel Organisatie), TNO en Biezepol Metaalbewerking een hoogfrequent dynamische testbank, waarmee het mogelijk is om de dynamische eigenschappen van producten tot hoge frequenties te meten.

Door de hoogfrequent dynamische testbank wordt de kans aanzienlijk groter dat de ontwikkelde producten kunnen worden toegepast bij nieuwe projecten (marine) waar hoge eisen m.b.t. constructiegeluidniveau en onderwatergeluid zijn.

Jaco van Sliedregt, Rubber Design: "Rubber Design heeft mede door een bijdrage vanuit het MKB Katalysatorfonds en samenwerking met TNO en DMO een hoog frequent dynamische testbank ontwikkeld, waarmee de dynamische stijfheid van trillingsdempers in axiale en radiale richting tot 5kHz gemeten kan worden."


Lees meer