Spring naar inhoud

Deel dit artikel

 
07-12-2023 4 min. Leestijd

Sliedrecht’s Smart Energy Hub: dé innovatieve aanjager voor duurzame energievoorziening

Waterstof is een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen in de verduurzaming van industrie en transport. In de meeste gevallen wordt aardgas gebruikt voor de productie ervan. De nieuwe Smart Energy Hub in Sliedrecht is straks leverancier van volledig fossielvrije waterstof en richt zich daarmee op het realiseren van lokale, duurzame energievoorziening. Het initiatief is opgezet via de Innovatietafel Waterstof van Werkgevers Drechtsteden en wordt onder andere ondersteund door het samenwerkingsverband Smart Delta Drechtsteden. Binnen dit verband werken bedrijven, onderwijs en overheid samen aan een sterke, innovatieve regio. De Smart Energy Hub betreft één van de grootste innovatieprojecten in de regio en levert een belangrijke bijdrage aan versnelling van de energietransitie.


Binnen het Smart Energy Hub-project wordt waterstof meer dan alleen een energiedrager: het vormt de schakel tussen lokaal opgewekte energie en consumptie, nauw verbonden met de lokale economie en infrastructuur. Het project wordt daarbij ondersteund door investeringen vanuit het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en de overheid. Door het overschot aan duurzaam opgewekte elektriciteit om te zetten in waterstof, levert het project een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de energietransitie. André Boer (initiatiefnemer Smart Energy Hub): “De komst van de Smart Energy Hub draagt niet alleen bij aan de energietransitie. Het stimuleert ook duurzame en economische groei van de regio Drechtsteden. De waterstof hub dient hierbij als katalysator voor duurzame energievoorziening in de gehele regio, waar lokale ondernemers en stakeholders straks samen de energievoorziening beheren”.

VERANDERING IN ENERGIEVOORZIENING

De waterstof hub in Sliedrecht introduceert een vernieuwende vorm van energie-infrastructuur, gericht op de lokale productie, opslag en distributie van groene waterstof. Een belangrijk aspect van deze innovatie is het hergebruik van bijproducten. Zuurstof, afkomstig van de waterstofproductie, verbetert lokale waterzuiveringsprocessen en maakt industriële processen schoner. Daarnaast wordt de overgebleven warmte ingezet ter ondersteuning van het regionale warmtenetwerk. Dit draagt bij aan de energie-efficiëntie; de mate waarin energie wordt omgezet naar een andere vorm, met zo min mogelijk verspilling.

Waterstof is een belangrijk alternatief voor fossiele brandstoffen in de verduurzaming van industrie en transport. In de meeste gevallen wordt aardgas gebruikt voor de productie ervan. De nieuwe Smart Energy Hub in Sliedrecht is straks leverancier van volledig fossielvrije waterstof en richt zich daarmee op het realiseren van lokale, duurzame energievoorziening.

De Smart Energy Hub

De Smart Energy Hub wordt gebouwd bij de Driehoek in Sliedrecht. Deze plek vormt de ideale locatie, mede vanwege de nabijheid van verschillende potentiële partners, producenten en consumenten. Smart Energy Hub

ONTWIKKELING SMART ENERGY HUB

De komst van de Smart Energy Hub wordt gefaseerd uitgevoerd en groeit in de toekomst uit tot een capaciteit van dertig megawatt. De ambitie is om begin 2026 de eerste fase te hebben opgezet. Jörg Gigler (Directeur TKI Nieuw Gas binnen de Topsector Energie): Elektrolyseprojecten voor waterstofproductie starten vaak traag, terwijl deze essentieel zijn voor de ontwikkeling van de gehele keten. In tegenstelling tot grootschalige elektrolyse, zijn kleinere initiatieven zoals de Smart Energy Hub minder kapitaalintensief en kunnen ze waterstof gemakkelijker lokaal afzetten. Dit bevordert de ontwikkeling van lokale en regionale markten. Daarbij draagt het bij aan de opbouw van kennis en expertise in Nederland.” 

DUURZAME TOEKOMST, MET GEDEELD EIGENAARSCHAP

André Boer licht eind november, tijdens de waterstofinnovatietafel bijeenkomst van Werkgevers Drechtsteden, de bevindingen toe uit de voorverkenningsstudie. Ook de plannen voor de toekomst worden dan bekendgemaakt. Zo streeft het projectteam van de Smart Energy Hub naar een ontwikkelingsconsortium-fase, waar lokale ondernemers en stakeholders samen de energievoorziening beheren. Op deze manier dragen bedrijfsleven, onderwijs en overheid gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een duurzame energietoekomst. De aanpak van Sliedrecht zal daarbij dienen als een voorbeeld voor andere regio's, gericht op een efficiënt en duurzaam energie-ecosysteem. 

ONDERSTEUNING SMART DELTA DRECHTSTEDEN

Smart Delta Drechtsteden heeft in de startfase van het Smart Energy Hub project de technische haalbaarheidsstudie gefinancierd, middels een subsidie vanuit het MKB-Katalysatorfonds. Ook heeft het project een subsidie ontvangen vanuit het MKB-Katalysatorfonds voor de kwartiermakers-fase.

Blijf op de hoogte met onze nieuwsbrief

Smart Delta Drechtsteden zit in de lift en gaat verder: handen uit de mouwen, nuchter doorgaan en bouwen. Bouwen aan de energietransitie, slimme technologie, toegepaste innovatie, hoger onderwijs en een goede bereikbaarheid van de regio. Zo gaan we slim samen vooruit. Ontvang per e-mail de maandelijkse nieuwsbrief met tips, nieuws en fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Deel deze pagina

 

Meer 'Energietransitie' nieuws